Kim jest Scrum Master

Scrum Master jest członkiem zespołu odpowiedzialnym za to, że zespół pracuje i postępuje zgodnie z zasadami Agile.

Obowiązki tego stanowiska obejmują przede wszystkim usuwanie przeszkód, które pojawiają się przed zespołem. Scrum Master dba o stworzenie środowiska, w którym zespół może skutecznie pracować, z uwzględnieniem dynamiki zespołu. Zapewnia on także dobre relacje między zespołem a właścicielem produktu (Product Ownerem), a także innymi osobami spoza zespołu.

Rola Scrum Mastera została utworzona jako część środowiska Scrum.
Nazwa ta początkowo miała oznaczać kogoś, kto jest ekspertem w Scrum i może trenować innych.

Scrum master zasadniczo nie ma żadnego faktycznego autorytetu, nie musi być też osobą techniczną ani podejmującą ważne decyzje projektowe. Ludzie pełniący tę rolę wspierają zespół, przykładając uwagę do jak najlepszego wypełniania postanowień zawartych w manifeście Agile.

Nazwa tego stanowiska może występować także w zespołach, które nie pracują w Agile, lub stosują tę metodologię jedynie częściowo.

Jakie korzyści daje dla zespołu Scrum Master?

Ogólną korzyścią, jakiej oczekuje się od scrum mastera w zespole, jest zapewnienie samoorganizującemu się zespołowi stałego dostępu do kogoś doświadczonego w praktycznym stosowaniu metodologii Agile.
Taka osoba może pomóc zespołowi w znalezieniu najlepszego sposobu zastosowania Agile w przypadku konkretnego projektu, który jest właśnie realizowany.

Scrum Master to także ktoś, kto może zająć się rozproszeniami, zakłóceniami i przeszkodami. Dzięki niemu pozostała część zespołu może skupić się na pracy nad wysokiej jakości kodem, który wygeneruje pożądany rezultat.

Typowe pułapki w pracy Scrum Mastera

Chociaż wyznaczenie w zespole Scrum Mastera może przynieść kilka korzyści, istnieje również wiele nieporozumień, które wynikają z niewłaściwego zastosowania tej roli. Scrum Master nie jest kierownikiem projektu ani team leaderem. Tej roli nie powinna pełnić osoba, która nie ma żadnego doświadczenia w pracy w Agile.

Nie należy oczekiwać, że obciążenie pracą Scrum Mastera będzie takie samo dla każdego zespołu. Zależy to od tego, jak długo zespół pracował razem, jego zrozumienia zasad Agile oraz doświadczenia zawodowego. Dobrze funkcjonujący zespół najprawdopodobniej będzie potrzebował o wiele mniej coachingu od scrum mastera niż zespół, który realizuje pierwszy projekt w metodyce Agile.

Poziomy umiejętności Scrum Mastera

Rola Scrum Mastera może się znacznie różnić – nie ma dwóch takich samych firm i projektów.

Niepełnoetatowy Scrum Master – jedna osoba w zespole przejmuje obowiązki Scrum Mastera, wykonując tę rolę oprócz innych obowiązków w tym samym zespole.
Pełnoetatowy Scrum Master – jedyną odpowiedzialnością tej osoby jest bycie Scrum Masterem dla jednego teamu. Ten model najlepiej nadaje się do sprawnego uczenia się zespołu, który oczekuje dużego wsparcia od Scrum Mastera.
Pełnoetatowy Scrum Master pracujący z więcej niż jednym zespołem – ten model jest dość często stosowany, gdy wyłączną odpowiedzialnością osoby jest bycie Scrum Masterem, ale pracuje ona z więcej niż jednym zespołem. Taki rodzaj pracy można często spotkać w dużych firmach.
Trener agile – osoba nie ma specjalnie przypisanego zespołu, ale współpracuje z kilkoma zespołami i odpowiada tylko na określone potrzeby zespołów.

Poniżej prezentujemy certyfikat Professional Scrum Master I wydany przez scrum.org.
Warunkiem zdania jest podejście do egzaminu i uzyskanie minimum 85% prawidłowych odpowiedzi

Certyfikat Professional Scrum Master I- Krzysztof Czapnik
Certyfikat Professional Scrum Master I- Krzysztof Czapnik

.

 

 

O AUTORZE
Krzysztof Czapnik

Krzysztof Czapnik

Specjalista od Digital Marketingu, który kocha pomagać swoim klientom w osiąganiu sukcesów online.Przez wiele lat pracował w branży marketingowej, zdobywając bogate doświadczenie w dziedzinie marketingu cyfrowego. Jego kreatywność i pasja do pracy w Internecie pozwoliły na osiąganie wyjątkowych wyników w zakresie zwiększania zasięgu, generowania leadów oraz budowania marki.