Co to jest HTTPS?

Co to jest HTTPS?

HTTPS to skrót od angielskiego terminu “Hypertext Transfer Protocol Secure”. Jest to protokół komunikacyjny wykorzystywany w Internecie do bezpiecznej transmisji danych. HTTPS jest ulepszoną wersją protokołu HTTP, który jest standardowym protokołem wykorzystywanym do przesyłania danych między serwerami i przeglądarkami internetowymi.

Jak działa HTTPS?

HTTPS działa na zasadzie szyfrowania danych, które są przesyłane między serwerem a przeglądarką internetową. Szyfrowanie to polega na przekształceniu danych w sposób, który uniemożliwia ich odczytanie przez osoby trzecie. W przypadku HTTPS, szyfrowanie jest realizowane za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer) lub jego następcy TLS (Transport Layer Security).

Podczas nawiązywania połączenia między serwerem a przeglądarką internetową, protokół SSL/TLS umożliwia wymianę kluczy szyfrujących. Klucze te są wykorzystywane do szyfrowania danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką internetową. Dzięki temu, nawet jeśli ktoś przechwyci dane przesyłane między serwerem a przeglądarką internetową, nie będzie w stanie ich odczytać, ponieważ są one zaszyfrowane.

Warto zaznaczyć, że protokół HTTPS nie zapewnia jedynie szyfrowania danych. Zapewnia on również uwierzytelnienie serwera, z którym nawiązywane jest połączenie. Dzięki temu, użytkownik może mieć pewność, że łączy się z prawdziwym serwerem, a nie z fałszywym, który próbuje podszyć się pod prawdziwy serwer.

Dlaczego warto korzystać z HTTPS?

Korzystanie z protokołu HTTPS ma wiele zalet. Jedną z najważniejszych jest zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych danych. Dzięki szyfrowaniu, dane przesyłane między serwerem a przeglądarką internetową są zabezpieczone przed przechwyceniem i odczytaniem przez osoby trzecie.

Kolejną zaletą korzystania z HTTPS jest zapewnienie uwierzytelnienia serwera. Dzięki temu, użytkownik może mieć pewność, że łączy się z prawdziwym serwerem, a nie z fałszywym, który próbuje podszyć się pod prawdziwy serwer. Jest to szczególnie ważne w przypadku stron internetowych, na których użytkownik musi podać swoje dane osobowe, takie jak login i hasło.

Warto również zaznaczyć, że korzystanie z protokołu HTTPS może wpłynąć pozytywnie na pozycjonowanie strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google. W 2014 roku Google ogłosiło, że korzystanie z HTTPS będzie jednym z czynników wpływających na pozycjonowanie stron internetowych w wynikach wyszukiwania. Oznacza to, że strony internetowe korzystające z protokołu HTTPS mogą być lepiej widoczne w wynikach wyszukiwania niż strony korzystające z protokołu HTTP.

Jak wdrożyć HTTPS na stronie internetowej?

Wdrożenie protokołu HTTPS na stronie internetowej wymaga kilku kroków. Pierwszym krokiem jest zakup certyfikatu SSL/TLS. Certyfikat ten jest wydawany przez organizacje, które są zaufane przez przeglądarki internetowe, takie jak Mozilla czy Google. Certyfikat potwierdza tożsamość serwera i umożliwia szyfrowanie danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką internetową.

Po zakupie certyfikatu SSL/TLS, należy zainstalować go na serwerze. W zależności od rodzaju serwera, instalacja certyfikatu może wymagać różnych kroków. W przypadku serwerów opartych na systemie Linux, instalacja certyfikatu może wymagać wykonania kilku poleceń w konsoli systemowej.

Po zainstalowaniu certyfikatu SSL/TLS na serwerze, należy skonfigurować serwer tak, aby korzystał z protokołu HTTPS. W przypadku serwerów opartych na systemie Apache, konfiguracja ta może wymagać dodania kilku linii kodu do pliku konfiguracyjnego serwera.

Podsumowanie

HTTPS to protokół komunikacyjny wykorzystywany w Internecie do bezpiecznej transmisji danych. Dzięki szyfrowaniu danych i uwierzytelnieniu serwera, protokół ten zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych. Korzystanie z protokołu HTTPS może wpłynąć pozytywnie na pozycjonowanie strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google. Wdrożenie protokołu HTTPS na stronie internetowej wymaga zakupu certyfikatu SSL/TLS i skonfigurowania serwera tak, aby korzystał z protokołu HTTPS.